Get Mystery Box with random crypto!

ኢትዮጵያ ከነባር ችግሮቿ ተላቅቃ በተስፋዋ ጎዳና እንድትገሠግሥ እየታገልን ነው። ያለፈው ችግሯ ው | ብልጽግና - PROSPERIY

ኢትዮጵያ ከነባር ችግሮቿ ተላቅቃ በተስፋዋ ጎዳና እንድትገሠግሥ እየታገልን ነው። ያለፈው ችግሯ ውርስ መከራችንን ሊያረዝመው ይታገለናል። እኛ ደግሞ ተስፋችንን ለማለምለም እንታገላለን። በችግራችን ከተዋጥን ይነግሥብናል። ለተስፋችን ከታገልን እንነግሥበታለን። በዚህ እሑድ ሁላችንም መቻቻልና አብሮነት እንዲያሸንፍ እንጸልይ። ነጋችን ብሩህ እንዲሆን ደግሞ ወጥተን ዛፎችን እንትከል። ተሸናፊው ውርስ ችግር ሊያሳምመን እንጂ ሊያሸንፈን አይችልም።

Itoophiyaan rakkoowwanshee bubbulan irraa hiikamtee daandii abdiirraa akka fuulduratti adeemtu qabsaa'aa jirra. Dhaalli rakkooshee inni darbe gidiraa keenya dheeressuuf nutti qabsaa'a. Nutimmoo abdii keenya lalisiisuuf qabsoofna. Yoo rakkoo keenyaan liqimsamne nurratti moo'a. Yoo abdii keenyaaf qabsoofne nutu irratti moo'a. Dilbata kana hundi keenya waldanda'uufi waliin ta'uun akka moo'u haa kadhannu. Egereen keenya ifa akka ta'ummoo baanee biqiltuuwwan haa dhaabnu. Rakkoon moo'amaan dhaalame nudhukkubsuu malee numoo'achuu hin danda'u.